Ajmer Sharif Dargah Khadims

List Of Khadims At Huzoor Gharib Nawaaz

Syed Azhar Mohammad

Khadim Khwaza huzoor Gharib Nawaaz
Peerzada Syed Azhar Mohammad
#

Hujra No. 22 & 25,  Near Chhoti Deg

Dargah Sharif, Ajmer 305001

Call Us @:
09352163964
09828739519

Peerzada Syed Azhar Mohammad
Syed Azhar Mohammad
Khadim Khwaza huzoor Gharib Nawaaz
#

Back To Ajmer Sharif Dargah